საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებას 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის თვითმმართველის სტატუსის გაუქმების საკითხის შესახებ