ოქმები
23 / თებ / 2018
საკოორდინაციო საბჭოს 2018 წლის შეხვედრების ოქმები

2018 წლის 28 დეკემბრის შეხვედრა
2018 2ლის 15 ოქტომბრის შეხვედრა
2018 წლის 19 ივნისის შეხვედრა
2018 წლის 30 მარტის შეხვედრა
2018 წლის 5 მარტის შეხვედრა
2018 წლის 16 თებერვლის შეხვედრა
2018 წლის 6 თებერვლის შეხვედრა
2018 წლის 1 თებერვლის შეხვედრა

ბეჭდვა