ოქმები 2020
16 / იან / 2019
პირველი სამუშაო ჯგუფის 2020 წლის შეხვედრების ოქმები:

ბეჭდვა