საქმიანობები
საქართველო-ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის რიგით მესამე შეხვედრა
საქართველო-ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის რიგით მესამე შეხვედრა
2018 წლის 22 მარტს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში გაიმართა
სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება
სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება
2015 წლის 1 ივნისს ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის შეხვედრა, სადაც ჩამოყალიბდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშკრულების 412 მუხლით გათვალისწინებული სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა.
საქართველო-ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის პირველი შეხვედრა
საქართველო-ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის პირველი შეხვედრა
2016 წლის 16 ივნისს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში
ავტორიზაცია

დონორები