განცხადებები
საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება
რუსეთის ფედერაცია   აგრძელებს დესტრუქციულ, პროვოკაციულ მოქმედებებს  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ავტორიზაცია

დონორები