განცხადება - პარლამენტში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე
ავტორიზაცია

დონორები