საერთაშორისო კონფერენციის სტატიები
11 / აგვ / 2016
2016 წლის, 20-26 ივლისს, ლონდონში გაიმართა საერთაშორისო კვლევითი და პრაქტიკული კონფერენცია:
,,პიროვნებისა და კოლექტიური ურთიერთქმედების როლი სოციალური პროგრესის უზრუნველყოფის პროცესში“

ღონისძიება განხორციელდა დისტანციური ინტერაქტიული დასწრების რეჟიმში და მიეძღვნა ეკონომიკისა და მართვის, იურისპრუდენციის, სამხედრო მეცნიერებების, პოლიტიკური მეცნიერებების და სოციალური მეცნიერებების საკითხებს.

კონფერენციის ფარგლებში რამდენიმე სტატია მომზადდა საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განათლებისა და მეცნიერების ქვეჯგუფის კოორდინატორის, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაციის პრეზიდენტის, სამართლის დოქტორის, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორის ბატონი გიორგი ჭილაძის მიერ.

სტატია: ,,ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასთან და საიდუმლოების რეჟიმის შენარჩუნებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები (ნაწ. 1)“;


სტატია: ,,ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიის და მართვის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში“;


სტატია: ,,ინტელექტუალური საკუთრება: სახელმწიფო პოლიტიკის, საჯარო მმართველობის და კომერციალიზაციის სფეროში არსებული გამოწვევები საქართველოში“.

FaceBook Twitter ელფოსტაბეჭდვა
ავტორიზაცია

დონორები