სხვა ინფორმაცია
22 / ივლ / 2015
სამუშაო ჯგუფი 3: გარემოს დაცვა, კლიმატის ცვლილებები და ენერგეტიკული უსაფრთხოება

შესავალი

აღმოსავლეთ პატრნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის სამუშაო ჯგუფი
„გარემოს დაცვა, კლიმატის ცვლილებები და ენერგეტიკული უსაფრთხოება“ მუშაობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მესამე თემატური პლატფორმის სამუშაო პროგრამის მთავარ საკითხებზე. ის ასევე მუშაობს მეორე პლატფორმის ფარგლებში გარემოს დაცვასა და კლიმატის ცვლილებზე.

სამუშაო ჯგუფის მიზნები

ა. ენერგეტიკული უსაფრთხოება და კლიმატის ცვლილებები
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში მდგარდი ინტეგრირებული ენერგო-
პოლიტკის ფორმირება, რომელიც მხედველობაში მიიღებს ეროვნულ ინტერესებს და
მისი მიზანი იქნება გარემოს დაცვის გაძლიერება (ბიო-მრავალფეროვნების
ჩათვლით), ენერგეტიკური ეფექტურობა, ასევე შესაძლებლობა გაუმკლავდეს
კლიმატის ცვლილებას, შეამციროს ენერგო-იმპროტზე ან ერთ ენერგო-მატარებელზე
დამოკიდებულება.
ბ.გარემოს დაცვა, ბიო-მრავალფეროვნება და სოფლის მეურნეობა
გარემოს დაცვის ასპექტების აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ყველა ეროვნულ
პოლიტიკაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა (მაგ. მრეწველობა, ტრანსპორტი,
რეგიონული განვითარება, ბიუჯეტი (ორგანული) სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა,
ევროკავშირის მონაპოვრებთან შესაბამისობა, განსაკუთრებით სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასების ხელშეწყობის გზით).
დ. ინფორმაცია, განათლება, უნარების განვითარება და ცნობიერების ამაღლება
ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემების მდგრადი განვითარებისათვის
პრინციპების გატარება, ევროკავშირის ცოდნის გაზიარება აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში და ფართო საჯარო ცონიბიერების ასამაღლებელი
კამპანიის განხორციელება ენერგიის ეფექტურობასა და განახლებად ენერგიებზე.
პანელები
აღმოსავლეთ პარტიონორობის გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების
პანელის მიზანია წაახალისოს თანამშრომლობა და ცოდნის გაზიარება გარემოს
დაცვითი მმართველობის საკითხების, კლიმატის ცვლილებებისა და მწვანე
ეკონომიის შესახებ.
მესამე სამუშაო ჯგუფმა დაიწყო შესაბამის თემებზე სადისკუსიო ქაღალდების
განვითარება რომლებსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქყვეყნების მთავრობების მიერ. ამ მიზნით, შეირჩნენ ლიდერები
რომლებიც წარუძღვებიან პროექტის შემუშავების პროცესს შიდა საინფორმაციო
ელექტრონული პლატფორმის დახმარებით.
FaceBook Twitter ელფოსტაბეჭდვა
ავტორიზაცია

დონორები