მიმართვა ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს
ავტორიზაცია

დონორები